(Galicia) Corrección de erros. Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional

, por  Cuadernalia 74

(Galicia) Corrección de erros. Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional

CORRECCIÓN de erros. Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Consultar/Descargar Corrección de erros. Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional