(Galicia) Convocatoria bolsas para a realización de estudos de especialización no ámbito da interpretación musical no ano académico 2009-2010.

, por  Cuadernalia 235

Orde do 8 de outubro de 2009 pola que se convocan bolsas para a realización de estudos de especialización no ámbito da interpretación musical no ano académico 2009-2010.

Consultar convocatoria bolsas para a realización de estudos

En la misma sección: