(Galicia) Circular pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria

, por  Cuadernalia 2830

Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.

Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación