(Galicia) Borrador do Decreto polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación


Viernes 29 de abril de 2011
por  Cuadernalia
popularidad : 2%  Visitas  499(Galicia) Borrador do Decreto polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación

Borrador do Decreto polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación

Consultar/Descargar Borrador do Decreto polo que se regula a atención á diversidade do alumnado

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS