(Galicia) Aptos na fase de prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo para ingreso no corpo de mestres 2011

, por  Cuadernalia 91

(Galicia) Aptos na fase de prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo para ingreso no corpo de mestres 2011

ORDE do 1 de xullo de 2011 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo para ingreso no corpo de mestres, convocado pola Orde do 11 de marzo de 2010 (Diario Oficial de Galicia do 25 de marzo).

Consultar/Descargar ORDE do 1 de xullo de 2011