(Galicia) Apertura de prazo para o profesorado interino/substituto dos corpos de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas e mestres e profesores de artes plásticas e deseño para consignar na aplicación web de substitutos a provincia ou provincias en que desexan traballar durante o curso 2009/2010. Servizo de Secundaria

, por  Cuadernalia 949

AVISO: Infórmase ao profesorado pertencente aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas e mestres e profesores de artes plásticas e deseño incluído nas listaxes de interinos/substitutos, que deberá entrar na dirección www.edu.xunta.es/substitutos co fin de consignar a provincia ou provincias nas que desexa traballar ao longo do curso 2009/2010.

No caso de non marcar ningunha provincia, entenderase que desexa traballar en todas elas. O prazo será dende o día 22 ó 25 de setembro, ámbolos dous incluídos