(Galicia). APERTURA Bolsas de Profesores Técnicos de F.P.: Audioprotésico, de Profesores de Música y Artes Escénicas: Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco y de Profesores de E.O.I.: Chino y Japonés. Plazo de solicitudes hasta el 18 de octubre de 2008.

, por  Cuadernalia 1839

Anuncio do 6 de outubro de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de escolas oficiales de idiomas nas especialidades de chinés e xaponés; no corpo de profesores técnicos de formación profesional, para a impartición do ciclo superior en audioprótese (módulo profesional de elaboración e reparación de audioprótese e módulo de elección e axuste de próteses auditivas); do corpo de profesores de música e artes escénicas, na especialidade de instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco.

CONSULTAR/DESCARGAR AQUI