(Galicia) Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas (06/11/2009)


Sábado 7 de noviembre de 2009
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  281Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado con destino definitivo (actualizado o 06/11/2009)

Pódense ver neste apartado os datos do profesorado que solicitou formar parte da Bolsa de Permutas proposta desde o Servizo de Profesorado de Secundaria, Formación Profesional e Ensinanzas especiais. (A información móstrase agrupada por disciplinas e con indicación da data na que se fai a actualización) Pode accederse directamente desde aquí a toda a información relacionada con este tema.

A ACTUALIZACIÓN DOS DATOS FARASE CADA CERTO TEMPO EN FUNCIÓN DAS SOLICITUDES QUE HAXA E DAS POSIBILIDADES e poderanse ver desde a entrada correspondente ás permutas no menú. Polo tanto rógase a tódolos solicitantes que non envíen as peticións repetidas e que, no caso de obter destino definitivo desexado ou de non querer formar parte desta base por outra causa soliciten a baixa da mesma ó noso correo electrónico persoal.secundaria@edu.xunta.es para poder ofrece-la información o máis actualizada posible. No caso de querer facer algún cambio na solicitude tamén deben indicar que se trata dunha modificación.

Esta base de datos é unicamente para persoal CON DESTINO DEFINITIVO.

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS