(Galicia) Acordo asinado entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións patronais e sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre a paga extraordinaria por antigüidade na empresa.

, por  Cuadernalia 248

Resolución do 24 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se ordena a publicación do acordo asinado entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións patronais e sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre a paga extraordinaria por antigüidade na empresa.

Consultar/Descargar Acordo