(Catalunya) Validació d’aprenentatges adquirits i la connexió amb el nivell 1 dels ensenyaments d’esports

, por  Cuadernalia 303

Validació del nivell 1 dels ensenyaments d’esports El Departament d’Educació i la Secretaria General de l’Esport/Escola Catalana de l’Esport validen els aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de les titulacions d’ensenyaments d’esports (tècnics i tècniques d’esport) i de les formacions en període transitori.

El Departament d’Educació estableix i convoca el procediment perquè les persones que han assolit determinades competències professionals fora del sistema educatiu puguin validar els aprenentatges adquirits i disposar de l’acreditació oficial corresponent.

El procediment de validació s’aplica als títols de tècnic o tècnica de les especialitats següents:

Atletisme

Bàsquet

Futbol

Futbol sala

Handbol

Esquí alpí

Esquí de fons

Surf de neu

Alta muntanya

Descens de barrancs

Escalada

Muntanya mitjana

Per a la resta d’especialitats esportives que es troben en període transitori hi ha més informació al web de la Secretaria General de l’Esport.

Requisits

Per poder inscriure’s al procediment de validació cal: tenir 19 anys l’any de la inscripció, acreditar un mínim de 700 hores d’experiència en relació amb la modalitat o especialitat per a la qual se sol·licita la validació, haver completat les hores d’experiència amb anterioritat a la data que estableixi la convocatòria de validació a la qual es presentin.

Mès Informació

En la misma sección: