(Catalunya) Serveis essencials amb motiu de la vaga de personal docent de l’ensenyament públic convocada per al 17 de març del 2010

, por  Cuadernalia 349

La vaga afecta les hores de docència i activitats d’horari fix i altres activitats que s’hagin de fer específicament en el centre.

El Departament d’Educació recorda que cal mantenir els serveis mínims següents: als centres d’educació secundària hi ha d’haver un membre de l’equip directiu (aquesta persona pot ser el director o la directora, el coordinador pedagògic o la coordinadora pedagògica, el o la cap d’estudis o el secretari o la secretària), als centres d’educació infantil i primària (de 3 a 12 anys) hi ha d’haver un membre de l’equip directiu (aquesta persona pot ser el director o la directora, el coordinador pedagògic o la coordinadora pedagògica, el o la cap d’estudis o el secretari o la secretària) i una persona del col·lectiu docent per cada quatre unitats i a les llars d’infants hi ha d’haver el 25% de la plantilla.

La direcció de cada centre, un cop escoltat el comitè de vaga, ha de determinar el personal estrictament necessari per garantir la prestació normal dels serveis mínims establerts. Aquests serveis els ha de prestar, preferentment, el personal que no exerceixi el dret de vaga, si n’hi ha.

Més informació