(Catalunya) Resolució per la qual es resolen les sollicituds de centres educatius privats per acollirse al règim de concerts educatius, per als ensenyaments obligatoris i per als de segon cicle d’educació infantil.

, por  Cuadernalia 150

RESOLUCIÓ EDU/159/2010, de 29 de gener, per la qual es resolen les sollicituds de centres educatius privats per acollirse al règim de concerts educatius, per als ensenyaments obligatoris i per als de segon cicle d’educació infantil.

Descarregar RESOLUCIÓ EDU/159/2010, de 29 de gener