(Catalunya) RESOLUCIÓ EDU/3626/2010, de 8 de novembre, per la qual es fa pública per a cada cos de catedràtics la llista única d’aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem.

, por  Cuadernalia 404

RESOLUCIÓ EDU/3626/2010, de 8 de novembre, per la qual es fa pública per a cada cos de catedràtics la llista única d’aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem.

Veure/Descarregar RESOLUCIÓ EDU/3626/2010, de 8 de novembre,

En la misma sección: