(Catalunya) RESOLUCIÓ EDU/1697/2010, d’11 de maig, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDU/160/2010, de 29 de gener, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres educatius privats per als ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

, por  Cuadernalia 210

(Catalunya) RESOLUCIÓ EDU/1697/2010, d’11 de maig, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDU/160/2010, de 29 de gener, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres educatius privats per als ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

RESOLUCIÓ EDU/1697/2010, d’11 de maig, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDU/160/2010, de 29 de gener, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres educatius privats per als ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

Veure/Descarregar RESOLUCIÓ EDU/1697/2010, d’11 de maig