(Catalunya) Proves extraordinàries dels certificats del nivell intermedi i del nivell avançat d’anglès

, por  Cuadernalia 1365

Proves extraordinàries dels certificats del nivell intermedi i del nivell avançat d’anglès

Es convoquen les proves extraordinàries corresponents al curs 2009-2010 per a l’obtenció dels certificats de nivells intermedi i de nivell avançat d’anglès. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d’Europa i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d’Europa.

Abans de fer la inscripció a les proves és recomanable que consulteu la pàgina web de les escoles oficials d’idiomes (EOI) de Catalunya.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s’ha superat el segon curs d’educació secundària obligatòria (o nivell equivalent) i que es tenen 14 anys o més.

Calendari de les proves

Prova escrita de grup: 5 de febrer de 2010 a les 16 h (cal ser-hi 30 minuts abans).

La prova d’expressió i interacció oral es fa el dia indicat en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita (cal ser-hi 15 minuts abans).

Els resultats de les proves es publiquen el 22 de febrer de 2010 (a partir de les 12 h) a l’EOI on s’ha fet l’examen i en aquesta pàgina.

Més Informació

En la misma sección: