(Catalunya) Proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents


Sábado 14 de enero de 2012
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  158(Catalunya) Proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents

Documentació presentada a la Mesa Sectorial de personal docent no universitari (11-1-2012)

Proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents El Projecte de llei de mesures fiscals i financeres, que acompanya els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, preveu l’adequació de les condicions i dels criteris exigibles per al reconeixement d’estadis de promoció al personal docent no universitari, concretament la revisió dels períodes mínims de permanència als efectes de la promoció i els mecanismes i efectes corresponents amb la finalitat de garantir una major progressivitat i compatibilitat amb la carrera professional docent. Ateses les especificitats del col·lectiu docent, el Departament d’Ensenyament presenta als representants sindicals de la Mesa Sectorial del personal docent no universitari, en compliment de l’article 37 de l’EBEP, una proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents. Aquest procediment de promoció docent no ha sofert modificacions essencials des de la seva implantació en el curs 1992-1993, i la proposta de revisió que es presenta pretén adequar els criteris i les condicions exigibles per a l’obtenció i reconeixement dels estadis de promoció als nous requeriments del sistema educatiu de Catalunya, per tal de garantir una major progressivitat i compatibilitat amb la carrera professional docent, i la sostenibilitat del sistema.

Archivos adjuntos/Descargar documentos:

Proposta de modificació de criteris
Proposta de modificació de criteris
Mesures de revisió d'estadis docents
Mesures de revisió d'estadis docents
Previsió d'estadis
Previsió d'estadis

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS