(Catalunya) Programa d’Aprenentatge Permanent de la Unió Europea corresponent al període 2012-2014.

, por  Cuadernalia 39

(Catalunya) Programa d’Aprenentatge Permanent de la Unió Europea corresponent al període 2012-2014

ORDRE ENS/276/2011, de 20 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria del Programa d’Aprenentatge Permanent de la Unió Europea corresponent al període 2012-2014.

Descarregar ORDRE ENS/276/2011, de 20 d’octubre