(Catalunya) Oposicions ensenyament 2009: llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

, por  Cuadernalia 1332

Resolució EDU/1484/2009 de 27 de Maig, per la cual es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de funcinaris docents

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos

En la misma sección: