(Catalunya) Oferta de Empleo Público Docente para 2009 en Catalunya, por Cuerpos Docentes y especialidades. (Definitiva)

, por  Cuadernalia 1100

PLACES OPOSICIONS 2009

Cos de Mestres:

Educació Primària Anglès . 200

Cos de Professors d’Ensenyament Secundari:

- Anglès. 300
- Biologia i geologia. 150
- Física i química. 150
- Llatí. 20
- Grec. 20
- Dibuix. 70
- Economia. 30
- Educació Física. 100
- Francès. 50
- Geografia i història. 250
- Llengua castellana i literatura. 200
- Llengua catalana i literatura. 200
- Matemàtiques. 200
- Música. 40
- Psicologia i pedagogia. 250
- Tecnologia. 200