(Catalunya) Modificació titulacions per accedir a la borsa (cossos de Secundària)


Lunes 15 de junio de 2009
por  Cuadernalia
popularidad : 2%  Visitas  565RESOLUCIÓ EDU/1614/2009, de 4 de juny, de modiicació de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2006-2007.

Consultar Resolució

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS