(Catalunya) Instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada per al personal funcionari docent per al curs 2011-2012.

, por  Cuadernalia 187

(Catalunya) Instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada per al personal funcionari docent per al curs 2011-2012.

RESOLUCIÓ ENS/732/2011, de 14 de març, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada per al personal funcionari docent per al curs 2011-2012.

Descarregar Instruccions sobre el procediment de sol·licituds