(Catalunya) Instruccions sobre el procediment de solicituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2009-2010.

, por  Cuadernalia 261

RESOLUCIÓ EDU/52/2010, de 7 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de solicituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2009-2010.

RESOLUCIÓ EDU/52/2010, de 7 de gener