(Catalunya) Es convoquen les proves extraordinàries i ordinàries corresponents al curs de 2009-2010 dels certificats dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.

, por  Cuadernalia 276

RESOLUCIÓ EDU/2965/2009, de 21 d’octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinàries i ordinàries corresponents al curs de 2009-2010 dels certificats dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.

Veure Resolució EDU/2965/2009, de 21 d’octubre

En la misma sección: