(Catalunya) CORRECCIÓ D’ERRADES instruccions sobre el procediment de solicituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2010-2011


Martes 16 de febrero de 2010
por  Cuadernalia
popularidad : 2%  Visitas  132CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/52/2010, de 7 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de solicituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2010-2011(DOGC núm. 5551, pàg 3698, de 22.1.2010).

Veure CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/52/2010, de 7 de gener

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS