(Catalunya) Correcció d’errada relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre d’educació infantil i d’educació primària, i del màster de professorat d’educació secundària any 2010


Martes 2 de noviembre de 2010
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  98CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució EDU/3021/2010, de 16 de setembre, per la qual s’aprova i es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre d’educació infantil i d’educació primària, i del màster de professorat d’educació secundària i batxillerat, formació professional i d’ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria de l’any 2010 (DOGC núm. 5722, pàg. 70513, de 27.9.2010).

Veure/Descarregar CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució EDU/3021/2010, de 16 de setembre

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSSArtículos Recientes

En esta sección

Etiquetas Relacionadas