(Catalunya) Convocatòria Novembre 2011 extraordinària de la prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat d’anglès

, por  Cuadernalia 76

(Catalunya) Convocatòria Novembre 2011 extraordinària de la prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat d’anglès

Termini d’inscripció: del 21 de novembre fins al 25 de novembre

El Departament d’Ensenyament organitza les proves de règim lliure per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat d’anglès. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d’Europa i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d’Europa.

La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d’una prova escrita i una prova oral. Abans de fer la inscripció a les proves és recomanable que consulteu la pàgina web de les escoles oficials d’idiomes (EOI) de Catalunya.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s’ha superat el segon curs d’ESO (o nivell equivalent) i que es tenen 14 anys o més.

No es pot tenir simultàniament la condició d’alumne o alumna oficial i aspirant de Mrègim lliure del mateix idioma.

Convocatoria

Més Informació

En la misma sección: