(Catalunya) Consulta i modificació de dades de la borsa de treball de personal docent curs 2012-2013

, por  Cuadernalia 202

(Catalunya) Consulta i modificació de dades de la borsa de treball de personal docent curs 2012-2013


Consulta i modificació de dades

Les persones interessades poden consultar en línia les dades que consten a la borsa de treball de personal docent interí o substitut. A més, entre el 4 i el 18 de juny de 2012 poden modificar-ne les dades.

Consulta i modificació de dades

Vídeo sobre el funcionament de l’aplicació

Les persones de la borsa de treball 2012-2013 que no han prestat serveis, entre el 4 i el 18 de juny de 2012, han de manifestar la conformitat de continuar formant-ne part durant el curs 2012-2013.

Les persones que durant el curs 2011-2012 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball de personal docent i no ho facin abans del 18 de juny de 2012 deixaran de formar part de l’esmentada borsa a partir del curs 2012-2013.

Les modificacions de les dades de la borsa de treball que es fan entre el 4 i el 18 de juny de 2012 tenen efectes a partir del 30 d’agost del 2012, excepte les relatives a les especialitats sol·licitades, que ja es tenen en compte en els processos d’adjudicació d’estiu.

El número d’ordre de la borsa de treball 2012-2013 és provisional. El número d’ordre definitiu es podrà consultar a partir del 20 de juliol de 2012.

Al llarg del curs 2012-2013 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent durant la darrera setmana dels mesos d’octubre, gener i març.

Període de reclamació: El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà del 4 al 18 de juny de 2012, ambdós inclosos.