(Catalunya) Centres seleccionats per dur a terme programes i serveis de suport de centres d’educació especial a centres ordinaris, per a l’escolarització inclusiva d’alumnat amb discapacitat, per als cursos 2010-2011 i 2011-2012.

, por  Cuadernalia 137

RESOLUCIÓ EDU/4168/2010, de 22 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la relació de centres seleccionats per dur a terme programes i serveis de suport de centres d’educació especial a centres ordinaris, per a l’escolarització inclusiva d’alumnat amb discapacitat, per als cursos 2010-2011 i 2011-2012.

Descarregar RESOLUCIÓ EDU/4168/2010, de 22 de desembre