(Catalunya) Calendari de desplegament de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

, por  Cuadernalia 465

ACORD GOV/181/2009, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el calendari de desplegament de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Consultar calendari de desplegament de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació