(Catalunya) Atles de la nova ruralitat

, por  Cuadernalia 223

El subdirector General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent del Departament d’Educació, Jordi Sabaté, ha presentat el nou web i el material didàctic de l’Atles de la nova ruralitat destinat a l’educació secundària obligatòria (ESO). Aquesta iniciativa ha estat impulsada per la Fundació del Món Rural (FMR), el Departament d’Educació, la Universitat de Lleida i el Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa de les Humanitats, Ciències Socials i Filosofia.

El seu objectiu és difondre la ’nova ruralitat’ entre els joves catalans, per la qual cosa el Departament d’Educació ha adaptat els continguts de l’Atles creant material pedagògic dirigit a què els alumnes d’ESO puguin conèixer la diversitat del territori català i les diferents realitats del món rural del nostre país. Es tracta, doncs, de canviar d’arrel el desconeixement que sobre el territori és té en una societat com la catalana, eminentment urbana i que s’ha desvinculat majoritàriament del medi.

Amb aquest web, la Fundació del Món Rural i el Departament d’Educació volen posar a l’abast de tothom eines cartogràfiques i estadístiques bàsiques que permetin treballar el concepte de ruralitat d’una manera rigorosa.

Els materials ofereixen diferents orientacions didàctiques, enllaços d’interès, arxius de mapes, taules i fotografies, l’opció de descarrega de l’Atles en versió pdf o activitats pràctiques per a que professors i alumnes puguin treballar millor sobre la realitat rural.

Nota de premsa