(Catalunya) Actualització del document Recomanacions per afrontar el virus de la grip A en l’àmbit educatiu

, por  Cuadernalia 1207

El Departament d’Educació, conjuntament amb el Departament de Salut, ha revisat el document Recomanacions per afrontar el virus de la grip A en l’àmbit educatiu. Les modificacions que incorpora la nova versió bàsicament responen a la voluntat d’aclarir dues qüestions:

En cap cas s’ha de condicionar el retorn a l’escola a la presentació d’un certificat mèdic. Quan es confirmi un cas de grip A en una aula, no cal que el centre n’informi les famílies de l’alumnat d’aquesta aula.

Recordem que la millor mesura de prevenció és la higiene i que, en cas de dubte sobre què s’ha de fer quan es presenten símptomes de grip o sobre quan s’ha de consultar amb professionals de la salut, es pot recórrer al servei d’atenció telefònica permanent de Sanitat Respon (902 111 444).