(Catalunya) 138.512 alumnes faran la prova d’avaluació de diagnòstic a cinquè d’Educació Primària i tercer d’ESO

, por  Cuadernalia 998

Les proves es desenvoluparan entre el 2 i el 13 de novembre a tots els centres educatius Els alumnes de cinquè de primària i de tercer d’ESO s’avaluaran de les competències bàsiques adquirides durant el curs anterior

A diferència de la prova d’avaluació de sisè de primària, en aquest cas no es tracta d’una avaluació externa, sinó d’una autoavaluació de centre. Els centres i les famílies podran conèixer el grau d’assoliment de les competències bàsiques de l’alumnat Es valoraran les competències comunicatives en llengua catalana i llengua castellana

A partir de dilluns i fins el dia 13 de novembre tots els centres educatius catalans duran a terme una prova d’avaluació diagnòstica sobre les competències adquirides a quart d’Educació Primària i a segon d’ESO. En total seran 138.512 alumnes els que realitzaran aquesta avaluació diagnòstica, 68.782 dels quals actualment cursen cinquè d’Educació Primària i 69.730 cursen tercer de primària, i que seran avaluats de les competències bàsiques adquirides el curs anterior.

Es tracta d’una prova que ha de determinar el grau d’assoliment de les competències comunicatives en llengua catalana i en llengua castellana, i en el cas de l’alumnat de la Vall d’Aran, en llengua aranesa. Aquesta actuació permetrà al centre obtenir informació rellevant sobre cada alumne, per tant d’orientar la revisió dels processos educatius i millorar els aprenentatges.