(Catalunya) Proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docentsSábado 14 de enero de 2012
por  Cuadernalia
 Visitas  153
(Catalunya) Proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents

Documentació presentada a la Mesa Sectorial de personal docent no universitari (11-1-2012)

Proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis
docents
El Projecte de llei de mesures fiscals i financeres, que acompanya els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2012, preveu l’adequació de les condicions i dels criteris
exigibles per al reconeixement d’estadis de promoció al personal docent no universitari,
concretament la revisió dels períodes mínims de permanència als efectes de la promoció i
els mecanismes i efectes corresponents amb la finalitat de garantir una major progressivitat i
compatibilitat amb la carrera professional docent.
Ateses les especificitats del col·lectiu docent, el Departament d’Ensenyament presenta als
representants sindicals de la Mesa Sectorial del personal docent no universitari, en
compliment de l’article 37 de l’EBEP, una proposta de revisió de l’actual sistema de
reconeixement d’estadis docents.
Aquest procediment de promoció docent no ha sofert modificacions essencials des de la
seva implantació en el curs 1992-1993, i la proposta de revisió que es presenta pretén
adequar els criteris i les condicions exigibles per a l’obtenció i reconeixement dels estadis de
promoció als nous requeriments del sistema educatiu de Catalunya, per tal de garantir una
major progressivitat i compatibilitat amb la carrera professional docent, i la sostenibilitat del
sistema.


Documentos adjuntos a este artículo

Proposta de modificació de criteris
Proposta de modificació de criteris
Mesures de revisió d'estadis docents
Mesures de revisió d'estadis docents
Previsió d'estadis
Previsió d'estadis


Comentar el Artículo
   
jooble.pe
Espana
Mexico
Peru
Colombia
Argentina
Brasil
Ecuador
Venezuela
Chile
Uruguay


Jobatus España Jobatus Italia Jobatus Brasil